Fiscus

De Stichting Farm Friends beoogt het verbeteren van de kleinschalige veehouderij sector in Ethiopië en Tanzania en doet dat zonder winstoogmerk. Zo denkt de fiscus er ook over. Dit betekent dat de fiscus tot een bepaalde hoogte het werk van onze Stichting steunt en er haar steentje in bijdraagt.

Dat doet de fiscus als volgt. Farm Friends is door de fiscus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent voor u dat uw bijdrage in aanmerking komt voor aftrek wegens giften. Voor Farm Friends betekent dit dat zij recht heeft op bepaalde vrijstellingen, onder andere een vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting.

Eenmalige gift of schenking

Voor het fiscale voordeel van giften aan goede doelen gelden drempels en maxima. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar boven een drempel van 1 procent van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek (met een minimum van € 60,‑). Maximaal kunt u 10 procent verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek, fiscaal aftrekken. Indien u een partner hebt, dan kijkt de fiscus naar het gezamenlijke bedrag van de verzamelinkomens vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. De Belastingdienst accepteert het dagafschrift van bank of giro als bewijs dat u de gift heeft overgemaakt.

Periodieke schenking

Als u de schenkingen laat vastleggen in een notariële akte en als u minstens vijf jaar achtereen een bedrag schenkt, zijn de schenkingen volledig fiscaal aftrekbaar en gelden er geen minima of maxima. De kosten van de notariële akte mag u bij het bedrag van de schenking optellen en eveneens aftrekken. Voor de fiscus zijn deze periodieke schenkingen “giften in de vorm van termijnen van lijfrenten”.

Een rekenvoorbeeld:

  • U laat notarieel vastleggen dat u gedurende vijf jaar ieder jaar € 1000,-. overmaakt aan Farm Friends.
  • Het belastingtarief over de top van uw inkomen in box 1 bedraagt 42 procent.
  • U trekt ieder jaar € 1. 000, ‑ af en bespaart 42 procent van € 1. 000, dus € 420,‑.
  •  Uw gift van € 1.000,‑ kost u daardoor per saldo maar € 580,‑.

Vooraftrek bij periodieke schenking

Bij periodieke schenkingen kunt u bij de inspecteur van de belastingen zogeheten “voorlopige teruggaaf” aanvragen. Als u dit verzoek vóór 1 december indient, ontvangt u het totaalbedrag van de voorlopige teruggaaf in twaalf maandelijkse termijnen. Dient u een verzoek later in, dan ontvangt u de teruggaaf verdeeld over het aantal resterende maanden van het belastingjaar.

Lijfrenteclausule

Heeft u een levensverzekering of koopsompolis met lijfrenteclausule, dan kunt u de toekomstige uitkeringen daarvan schenken aan Farm Friends. De regelingen hiervoor zijn echter zo ingewikkeld dat u dit uitvoerig met een notaris of financieel adviseur zult moeten bespreken.

Schenken van goederen

Bij het schenken van goederen geldt de waarde van dat goed als eenmalige schenking. Over de waarde van goederen en dus over de hoogte van uw aftrekpost, kunnen gemakkelijk conflicten met de Belastingdienst ontstaan. Sommige mensen schenken bijvoorbeeld hun huis. Als het huis leeg wordt opgeleverd is de waarde vrij eenvoudig te bepalen, maar als u er nog een tijd in wilt blijven wonen, dan is dit lastiger. Iets gemakkelijker ligt het als u uw effectenportefeuille schenkt. De effecten kunnen worden verkocht en dan is de waarde daarvan bekend. Bij beursgenoteerde aandelen gelden de beurskoersen. Bij het schenken van goederen is het altijd raadzaam de hulp van een notaris in te roepen

Schenken “op papier”

Schenken op papier is een uitgestelde schenking. U schenkt een bedrag aan Farm Friends, maar Farm Friends leent het u meteen weer terug. U heeft zich weliswaar verplicht geld te geven, maar u houdt het geld in eigen beheer tot uw overlijden. Het voordeel voor u is, dat u de grondslag voor de fictieve vermogensrendementsheffing met het bedrag van de schenking mag verlagen. De schenking moet altijd worden vastgelegd in een notariële akte. Bij schenken op papier bent u verplicht om aan Farm Friends een “redelijke rente” te vergoeden, ook wel “zakelijke rente” genoemd. Deze rente is fiscaal niet meer aftrekbaar.

Meer informatie

Voor meer informatie over een van deze onderwerpen, kunt u bellen met de Belastingtelefoon 0800‑0543 (gratis) Dat kan van maandag t/m donderdag van 8.00 ‑ 22.00 uur en op vrijdag van 8.00 ~ 17.00 uur. Ook kunt u met uw fiscale vragen terecht op de site van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl of op www.notaris.nl. 

(bron: Goede Doelen Gids, een uitgave van Vereniging van Fondsenwervende Instellingen en Lenthe, ISBN 90 75458088)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.