Tanga

De ruggengraat van de Afrikaanse economie

Al eeuwenlang vormt de veehouderij de ruggengraat van de Afrikaanse economie. In Tanzania is dit niet anders. Meer dan 80% van de werkende bevolking heeft direct of indirect te maken met de productie van voedsel. Van oudsher is de veehouderij in Tanzania een activiteit die in gezinsverband wordt uitgevoerd.

Sinds de onafhankelijkheid is de Tanzaniaanse regering druk met het verbeteren van de productiviteit in de veehouderij. Direct na de onafhankelijkheid heeft de regering het ‘Ujamaa Village Program’ doorgevoerd. Doel van dit programma was om de krachten van de gezinnen te bundelen op dorpsniveau door van bovenaf opgelegde coöperaties.

Inmiddels is deze ‘socialistische’ aanpak (grotendeels) verlaten en wordt de ontwikkeling van de veehouderij gestimuleerd door steun aan zelfstandige bedrijfjes en samenwerkingsverbanden op commerciële basis. In de veehouderij ontwikkelt zich langzaam maar gestaag een complete keten van activiteiten, van fokprogramma’s tot gezamenlijke melkverwerking en afzet.

De opbrengst en het inkomen van vee

Voor de Afrikaanse boer is een koe een kostbaar bezit. Zij zorgt voor melk, aanwas, mest en financiële reserve. Op veel bedrijven met 1 of 2 koeien wordt een deel van de melk voor het gezin gebruikt. Melk is een hoogwaardig voedingsmiddel en is vooral voor de kinderen een uitstekende aanvulling op het dieet. Daarnaast voorzien veel van de kleine Afrikaanse veeboeren in hun dagelijkse behoefte aan geld door een deel van de melk te verkopen. Hierdoor ontstaat een regelmatige stroom van inkomsten waarmee de normale inkopen voor eten en drinken kunnen worden gedaan.

Naast melk produceert een koe nakomelingen. Een deel van de nakomelingen is nodig voor de vervanging van oude dieren en eventueel het uitbreiden van de veestapel. Daarnaast kan een deel van de nakomelingen worden verkocht. De verkoop van dieren levert een aanzienlijk bedrag op waarmee investeringen in bijvoorbeeld schoolgeld, een fiets of de woning kan worden gedaan. Op deze manier kan de verdere ontwikkeling van de melkveehouderij een waardevolle bijdrage leveren aan de verbetering van de leefomstandigheden op het platteland.