Ynze van der Valk, vice-voorzitter

Geboren op een boerderij in Zuid-West Friesland heeft Ynze van jongs af aan nauwe banden gehad met de melkveehouderij. De eerste ervaring in Afrika was de praktijkperiode in Zuid Soedan, als onderdeel van de economie studie in Wageningen.

Vervolgens werkte hij 3½ jaar in Zambia en bijna 9 jaar in Kenia voor het Nederlands Ministerie van Ontwikkelings Samenwerking. In Zambia concentreerde de taak zich op het opzetten van een praktijkschool voor melkveehouderij. Dit naar voorbeeld van de Nederlandse scholen voor praktijk onderwijs, zoals in Oenkerk.

In Kenia werkte hij als monitoring specialist binnen het voorlichtingsproject voor de kleinschalige melkveehouderij.

Ynze woont sinds ’92 weer in Friesland en werkt sindsdien bij Farmco in Dronrijp als coördinator voor de uitvoering van projecten in Oost-Europa en Afrika. De kennis en ervaring opgedaan in Afrika komt binnen het bestuur van Farm Friends prima van pas.

Ook al zit je nu niet meer in Afrika het is ontzettend leuk om met enthousiaste medebestuurders een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de melkveehouderij in Tanzania.