Piet Bijman, voorzitter

Een Noord-Hollandse boerenzoon die zijn hele leven al bezig is om zijn kennis en maatschappij visie binnen het ontwikkelingswerk en de politiek te verwezenlijken. Vele jaren zag hij hoe veel geld bestemd voor de ontwikkeling van de “derde wereld”, verkeerd werd (mis) gebruikt.

Met het werk in “Farm Friends” veranderde dat. Directe hulp, zonder bureaucratie, gebaseerd op de vraag van de mensen in de “derde wereld”, is een manier van werken die op het lijf van de voorzitter is geschreven. Met uw geld, brengen wij op een duurzame manier, een betere balans tussen arm en rijk in de wereld.