Arend de Schiffart, penningmeester

Vanuit het besef dat je niet alleen voor jezelf leeft, heb ik ja gezegd toen ik voor een bestuursfunctie bij Farm Friends werd gevraagd. Na een bezoek aan Tanzania ben ik er nog meer van overtuigd geraakt dat wij de mensen daar daadwerkelijk kunnen helpen.

Mijn bestuurlijke kennis heb ik opgedaan bij sportverenigingen, bibliotheek, Lions en de Rabobank. Gesteund door een ruime ervaring in een financiële functie in de zakelijke dienstverlening draag ik er aan bij dat zowel in Nederland als in Tanzania een correcte en inzichtelijke verantwoording plaats vindt van de ontvangen gelden en de doelmatige besteding daarvan.