Farm Friends Nederland

Uw steun zonder omwegen bij boeren in Afrika

Hoe kun je op een directe en efficiënte wijze de veehouderij in Afrika financieel ondersteunen? Dat was de vraag van een paar particulieren die nauw betrokken zijn bij de veehouderij. Als antwoord werd Stichting Farm Friends Nederland in november 2001 opgericht. Via voorlichting werft de Stichting fondsen en zet deze met minimale kosten in bij initiatieven van de melkveehouderij in de Tanga regio van Tanzania. En dat alles op een directe en transparante wijze.

Soorten van ondersteuning

Farm Friends kent twee soorten van ondersteuning:

  1. Een begunstigde ontvangt een lening wanneer de opbrengst van de investering uitsluitend aan een individueel persoon of gezin wordt besteedt. Er wordt terugbetaald met de gerealiseerde inkomsten. Zo kan de lening van een Lease Koe worden afbetaald via de afgeleverde melk bij de melkfabriek.
  2. Een begunstigde ontvangt een éénmalige gift, als de opbrengst van de investering wordt besteedt aan de veehouderij sector in zijn omgeving. Hiervoor moet de opbrengst van de investering een diffuus karakter hebben. De gift wordt pas definitief wanneer het in het projectplan aangegeven doel is bereikt. De gift hoeft dan niet te worden terugbetaald.

Helderheid voor iedereen

De uitgangspunten, ingediende projecten, toegewezen leningen/giften en de voortgang zijn voor alle betrokkenen inzichtelijk. Naast een simpele, maar gestructureerde aanvraag en toekenningsprocedure worden alle projecten door Farm Friends Tanzania op voortgang gecontroleerd. Doordat de organisatie in Nederland bestaat uit vrijwilligers die alle kosten zelf betalen, zijn de overheadkosten minimaal. Jaarlijks brengt de Stichting Farm Friends een schriftelijk verslag uit met verantwoording van het ontvangen geld, de ontvankelijk verklaarde projecten en de besteding van de ontvangen giften. De jaarverslagen (link naar jaarverslagen maken) kunt u bekijken op deze site.

Farm Friends Nederland en Tanzania

De Stichting Farm Friends is een particulier initiatief van Friezen die zich bij de veehouderij sector en derde wereld betrokken voelen. In Nederland bestaat de Stichting uit een bestuur en een Raad van Advies. De Raad adviseert de Stichting vanuit haar eigen deskundigheid. De Stichting is verantwoordelijk voor de fondsenwerving in Nederland. In Tanzania is Farm Friends Tanzania gevestigd. Zij heeft dezelfde taak als de Raad van Advies in Nederland. Door Farm Friends Tanzania wordt voorlichting gegeven over de mogelijkheden, projecten beoordeeld, geld uitbetaald en de voortgang gecontroleerd en gerapporteerd.

Farm Friends Ethiopië

In december 2012 wordt in Ethiopië gestart met een zelfde project als Tanzania. Ook hier krijgt de veehouderij sector een positieve boost door de ondersteuning van Farm Friends Nederland. Farm Friends Ethiopië krijgt geld uit Nederland tot er 1000 koeien zijn gekocht en er in het revolving fund genoeg geld zit om zonder aanvullende donaties uit Nederland door te gaan.

Hoe steunt u Farm Friends?

Farm Friends is voor haar werk afhankelijk van de giften van derden. U kunt ons steunen door uw gift over te maken op bankrekening 3087.02.301 t.n.v. Farm Friends Nederland te Wommels. U kunt een koe sponseren of u kunt ons met het formulier op deze site machtigen om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven.

Als u het op prijs stelt om een persoonlijk gesprek te voeren voordat u een gift geeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat. Ook is het mogelijk om ons te steunen via de aankoop van Tanzaniaanse kunst via de website AfricaPrints.nl.