Legese Dereje, Wachu

De jonge boer Legese Dereje heeft geen eigen land, maar huurt land van andere boeren. Dat doet hij goed, want hij kan van zijn eigen geld een koe kopen. Samen met de kredietkoe heeft hij een mooi begin. Hij wordt gerespecteerd door de andere dorpelingen omdat hij een sterke man is die laat zien dat hij goed boert. Boer Legese Dereje gaat zitting nemen in het bestuur van Farm Friends Ethiopië.

Op de foto en in het filmpje: echtgenote Hanna Tasfu (22 jaar) met baby.