Getahun Desta, Bole

Boer Getahun Desta verbouwt maïs als voedsel voor zijn gezin. Hij ploegt zijn akkers voor de verbouw van erwten, bonen en teff. De teff wordt op het erf opgeslagen als een soort hooimijt en wordt in de droge tijd gebruikt als voer voor het vee. De boer heeft een aantal ossen voor het ploegen. Hij heeft een gezin van vijf kinderen.

Het gezin van Boer Getahun Desta