Gebeyo Eshetu, Bole

Boer Gebeyo Eshetu is getrouwd en heeft tien kinderen. Als we vragen hoeveel kleinkinderen hij heeft, begint hij te lachen. De boer is in het bezit van drie ezels en een aantal ossen.

Op zijn erf staat een aantal ‘huisjes’ van opgestapelde koeien-mest. De mest wordt gedroogd en dient dan als brandstof bij het koken van de maaltijden. Ook wordt de mest verkocht als brandstof. Kosten voor een redelijke maat mest zijn 1 Birr.

Natuurlijk zou het goed zijn om de mest op het land te brengen, zodat dit een grotere opbrengst oplevert. Door schaarste aan brandhout, is het logischer om de mest als brandstof te gebruiken.