Farm Friends Tanzania

Werkwijze Farm Friends Tanzania

Farm Friends Nederland werft geld via fondsen en maakt dit over naar Farm Friends Tanzania. Met dit geld leent Farm Friends Tanzania geld aan kleine boeren in de regio Tanga zodat ze een zwangere koe kunnen kopen. Voor de financiële ondersteuning moet een eenvoudig projectplan opgesteld worden. Op basis van het ingediende plan neemt Farm Friends Tanzania een beslissing over de aanvraag.

De koe wordt aan Farm Friends Tanzania afbetaald via het melkgeld. Dit geld van de afbetaalde koe komt bij Farm Friends Tanzania in een zogenaamd “revolving fund’ en wordt gebruikt voor een volgende lening aan een andere boer. Er wordt vooral samenwerking gezocht met de bestaande kleine boerenorganisaties. Bij 1000 koeien bevat het “revolving fund” voldoende geld om Farm Friends Tanzania te kunnen financieren zonder geld van Farm Friends Nederland.

 Zelfstandig

In 2010 bereikte Farm Friends Tanzania het aantal van 1000 koeien. Vanaf dat moment is Farm Friends Tanzania zelfstandig en heeft geen geld meer nodig uit Nederland. Farm Friends Nederland houdt wel een vinger aan de pols. Zij zien erop toe dat het ‘revolving fund’ goed blijft werken en geld blijft opleveren.

Bestuur Farm Friends Tanzania